סיפורי הצלחה

דרישת תשלום

דרישת תשלום של למעלה מ- 11,000,000 ₪ (11 מיליון ₪), הופחתה בעקבות טיפולנו ב- 92% לכ- 800,000 ₪.

01

דרישת היטל השבחה

דרישת היטל השבחה של למעלה מ- 700 אלף ₪, הופחתה במלואה ל- 0 ₪, בעקבות טיפולנו.

02

דרישת תשלום

דרישת תשלום של 145,000 ₪, הופחתה בעקבות טיפולנו ב 94%, לכ- 9,300 ₪. במקרה זה, השמאי המכריע אף קיבל את חוות דעתנו במלואה.

03

דרישת תשלום

דרישת תשלום של למעלה מ- 540,000 ₪, הופחתה בעקבות טיפולנו ב- 91% לסכום של כ-50,000 ₪.

04

דרישת תשלום

דרישת תשלום נוספת של למעלה מ 420,000 ₪, הופחתה בעקבות טיפולנו ב 63% לסכום של כ- 160,000 ₪.

05

לייעוץ ראשוני 

ניתן ליצור קשר

ההודעה נשלחה, תודה

פנייה במייל: office@rea.co.il / טלפון: 04-8662502