הפקעות ופיצויים לפי סעיף 197

תוכניות בניין עיר חדשות (תב"עות) יוצרות שינויים בסביבת הנכס לעיתים אף בנכס עצמו - לדוגמה, שינוי ייעוד הקרקע, שינוי ייעוד של מגרש גובל,  או הפקעה של חלק מהמגרש.

החוק מאפשר לתבוע פיצויים בגין הפגיעה הנגרמת לבעל הנכס במקרים הנ"ל. אנו נשמח לסייע בהשגת מקסימום הפיצויים האפשריים הן בפיצויי הפקעה והן בפיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה (פיצויים בגין ירידת ערך עקב אישור תוכנית).

לייעוץ ראשוני 

ניתן ליצור קשר

ההודעה נשלחה, תודה

פנייה במייל: office@rea.co.il / טלפון: 04-8662502